Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33036
Nhan đề: Công tác kiểm tra, giám sát của đảng hiện nay một số kết quả và kinh nghiệm
Tác giả: Lê, Văn Cường
Từ khoá: Xây dựng Đảng
Kiểm tra
Giám sát
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 351 .- Tr.29-33
Tóm tắt: Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng chính là góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Trong những năm qua, công tác kiểm tra của Đảng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần không nhỏ làm chuyển biến, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng. Những kết quả đạt được của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng hiện nay và một số kinh nghiệm đúc rút được góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33036
ISSN: 0936-8477
Bộ sưu tập: Lịch sử Đảng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.62 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.7.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.