Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33036
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLê, Văn Cường-
dc.date.accessioned2020-09-01T07:18:11Z-
dc.date.available2020-09-01T07:18:11Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn0936-8477-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33036-
dc.description.abstractĐảng Cộng sản Việt Nam khẳng định thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng chính là góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Trong những năm qua, công tác kiểm tra của Đảng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần không nhỏ làm chuyển biến, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng. Những kết quả đạt được của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng hiện nay và một số kinh nghiệm đúc rút được góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Lịch sử Đảng;Số 351 .- Tr.29-33-
dc.subjectXây dựng Đảngvi_VN
dc.subjectKiểm travi_VN
dc.subjectGiám sátvi_VN
dc.titleCông tác kiểm tra, giám sát của đảng hiện nay một số kết quả và kinh nghiệmvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.62 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.40.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.