Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33046
Title: Nghệ thuật tạo tượng Yak (hộ pháp) trong các ngôi chùa phật giáo Theravada (Một vài so sánh giữa chùa Phật Ngọc ở- Thái Lan với chùa Khmer ở Việt Nam)
Authors: Nguyễn, Thị Tâm Anh
Keywords: Yak
Hộ pháp
Phật giáo Theravada
Thái Lan
Khmer
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo;Số 05 .- Tr.95-109
Abstract: Một trong số các hình tượng của văn hóa Bà la môn giáo trong đời sống của người Thái là hình tượng Yak. Hình tượng này xuất hiện với chức năng như vị hộ pháp bảo vệ người dân, bảo vệ chùa. Điều này cho thấy vai trò của Yak đã bị Phật giáo chi phối, bao trùm lên trên và Yak chỉ có ý nghĩa biểu trưng cho điều thiện, điều lành.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33046
ISSN: 1859-0403
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.61 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.184.78


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.