Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33051
Title: Văn phòng công chứng theo pháp luật hiện hành - một số vấn đề cần hoàn thiện
Authors: Nguyễn, Quang Vỹ
Keywords: Công chứng
Chứng thực
Chủ thể công chứng
Đối tượng công chứng
Hình thức tổ chức
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục và Xã hội;Số 110(171) .- Tr.82-88
Abstract: Từ việc nghiên cứu pháp luật hiện hành về văn phòng công chứng, có thể khẳng định: Bên cạnh những tích cực, thành công mà nội dung các văn bản pháp luật mang lại thì vấn đề hết sức quan trọng liên quan đến khái niệm, hình thức tổ chức và cơ chế chịu trách nhiệm tài sản của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công chứng còn tồn tại những vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cơ chế điều chỉnh cần thiết và phù hợp, không ngừng hoàn thiện pháp luật về công chứng ở nước ta.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33051
ISSN: 1859-3917
Appears in Collections:Giáo dục và Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.6 MBAdobe PDF
Your IP: 54.224.117.125


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.