Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3306
Title: Thiết kế một số bài giảng VL theo hướng phát triển năng lực bằng Tiếng Anh
Authors: Đỗ, Thị Phương Thảo
Lê, Thị Tâm
Keywords: Sư phạm vật lý
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Hệ thống được các nội dung lý luận liên quan đến cách thiết kế chương trình và bài giảng Vật lý phổ thông theo định hướng tiếp cận năng lực bằng tiếng Anh. - Thiết kế 5 bài giảng Vật lý phổ thông bằng tiếng Anh theo hướng tiếp cận năng lực.
Description: 69 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3306
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.49 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.26.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.