Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3306
Nhan đề: Thiết kế một số bài giảng VL theo hướng phát triển năng lực bằng Tiếng Anh
Tác giả: Đỗ, Thị Phương Thảo
Lê, Thị Tâm
Từ khoá: Sư phạm vật lý
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Hệ thống được các nội dung lý luận liên quan đến cách thiết kế chương trình và bài giảng Vật lý phổ thông theo định hướng tiếp cận năng lực bằng tiếng Anh. - Thiết kế 5 bài giảng Vật lý phổ thông bằng tiếng Anh theo hướng tiếp cận năng lực.
Mô tả: 69 tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3306
Bộ sưu tập: Khoa Sư phạm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.49 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.174


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.