Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33094
Title: Liên kết nội vùng trong phát triển du lịch canh nông bền vững tỉnh Lâm Đồng
Authors: Nguyễn, Thị Oanh
Keywords: Liên kết nội vùng
Phát triển du lịch canh nông bền vững
Lâm Đồng
Du lịch canh nông
Phát triển bền vững
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 28 .- Tr.62-64
Abstract: Trong thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng đã phát triển mạnh mô hình du lịch canh nông, các địa phương trong toàn Tỉnh đã liên kết, chuyển giao công nghệ nhằm thu hút khách du lịch; các tuyến, điểm du lịch canh nông được kết nối nhằm khai thác thế mạnh du lịch canh nông của Tỉnh... Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu tích cực, việc liên kết giữa các địa phương - liên kết nội vùng trong phát triển du lịch canh nông của Tỉnh vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập. Trên cơ sở làm rõ những bất cập, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường liên kết nội vùng trong phát triển du lịch canh nông tại Lâm Đồng thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33094
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.55 MBAdobe PDF
Your IP: 54.208.73.179


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.