Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33109
Title: Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ tổ quốc
Authors: Nguyễn, Xuân Thắng
Keywords: Chủ tịch
Hồ Chí Minh
Sự nghiệp
Phát triển
Tổ quốc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 05(354) .- Tr.11-17
Abstract: Nhân dịp Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 -19-5-2020), ngày 8-5-2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Nghệ An, tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: "Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc" bằng hình thức trực tuyến. Tạp chí Lịch sử Đảng trân trọng giới thiệu bài phát biểu đề dẫn Hội thảo của GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33109
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.39 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.148.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.