Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33111
Title: Niêm yết chéo cổ phiếu trên thị trường quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam
Authors: Dương, Ngân Hà
Keywords: Niêm yết chéo
Thị trường quốc tế
Doanh nghiệp
Cổ phiếu
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 19 .- Tr.26-30
Abstract: Cùng với sự phát triển của thị trường chứng khoán (TTCK) trong thời gian qua, nhu cầu huy động vốn tăng cao khiến các doanh nghiệp gặp khó khăn do mức độ hấp thụ vốn của thị trường trong nước là có hạn. Niêm yết trên thị trường quốc tế là hướng đi mà các doanh nghiệp Việt Nam đã và đang cân nhắc thực hiện trong thời gian qua. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có doanh nghiệp Việt Nam nào thành công trong hoạt động niêm yết chéo trên thị trường quốc tế. Trên cơ sớ phân tích cơ hội, thách thử, điểm mạnh, điếm yếu của nhóm 30 doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường thuộc chỉ số VN30 đối với hoạt động niêm yết chéo cổ phiếu trên thị trường quốc tế, bài viết đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm thúc đẩy hoạt động niêm yết chéo của doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33111
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.83 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.48.64


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.