Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33137
Title: Võ Văn Ngân- người cộng sản kiên cường, mẫu mực
Authors: Phạm, Hồng Chương
Keywords: Võ Văn Ngân
Chiến sĩ cách mạng tiên phong
Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu
Đạo đức người cộng sản
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 05(354) .- Tr.85-90
Abstract: Đồng chí Vô Văn Ngân (1902-1938)1 quê xã Đức Hòa, quận Đức Hòa, tỉnh Chợ Lớn, nay thuộc tỉnh Long An. Trong suốt quá trình hoạt động, đồng chí Võ Văn Ngân đã có nhiều đóng góp cho cách mạng Việt Nam trên phương diện lý luận và hoạt động thực tiễn. Từ góc độ lịch sử, bài viết góp phần làm sáng rõ vai trò, những cống hiến của đồng chí Võ Văn Ngân, một trong những chiến sĩ tiên phong, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, tấm gương sáng ngời về đạo đức của người cộng sản, người có nhiều đóng góp lớn cho cách mạng Việt Nam, thời dựng Đảng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33137
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.28 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.171.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.