Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33144
Title: Nhận thức của giáo viên tiểu học về rối loạn tăng động giảm chú ý
Authors: Hoàng, Thị Hạnh
Trần, Văn Công
Keywords: Nhận thức
Tăng động giảm chú ý
Giáo viên
Tiểu học
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 9 .- Tr.27-30
Abstract: Nghiên cứu này tìm hiểu nhận thức của giáo viên về rối loạn tăng động giảm chú ý. Khách thể của nghiên cứu gồm 394 giáo viên tiểu học tại 7 tỉnh/thành là Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Vĩnh Yên, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, một số giáo viên vẫn hiểu nhầm, hiểu sai về nguyên nhân gây rối loạn tăng động giảm chú ý. Mặc dù đa số giáo viên tham gia nghiên cứu này đều nhận biết được các biểu hiện cơ bản liên quan đến giảm chú ý và tăng động/xung động, nhưng vẫn còn một số giáo viên chưa chắc chắn hoặc bị nhầm lẫn. Đa số giáo viên cũng đang hiểu sai rằng giáo viên có thể chẩn đoán rối loạn tăng động giảm chú ý.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33144
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
9.48 MBAdobe PDF
Your IP: 18.215.62.41


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.