Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33152
Title: Biển Đông trong quá trình thay đổi lợi ích cốt lõi của Trung Quốc
Authors: Đinh, Thị Thu
Keywords: Biển Đông
Các vùng cực mới
Cải tổ quân đội
Lợi ích cốt lõi
Tập Cận Bình
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế;Số 02 .- Tr.67-86
Abstract: Bài viết tập trung nghiên cứu quá trình thay đổi tư duy của Trung Quốc về nội hàm lợi ích cốt lõi qua từng giai đoạn. Sự thay đổi này dẫn đến việc định vị lại Biển Đông trong chiến lược cường quốc biển của Trung Quốc thông qua tham vọng to lớn và hành động cứng rắn của Tập Cận Bình. Ý định của Trung Quốc không dừng ở việc đánh bật các nước ASEAN để độc chiếm Biển Đông, chiến thắng Nhật Bản để khống chế Senkakư hay giành ngôi vị số một tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Dự báo tương lai không xa, Trung Quốc sẽ ngày càng mở rộng phạm vì lợi ích cốt lõi, bao hàm nhiều chủ thể mới như Bắc Cực, Nam Cực và cuộc cạnh tranh mới tại các vùng cực có khả năng trở thành khu vực tranh chấp như Biển Đông hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33152
ISSN: 1859-0608
Appears in Collections:Nghiên cứu Quốc tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.73 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.156.32


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.