Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33153
Title: Kế hoạch khai thác băng cháy trên Biển Đông của Trung Quốc: Thuận lợi và thách thức
Authors: Hoàng, Thị Lan
Keywords: Biển Đông
Chính sách
Năng lượng
Tài nguyên băng cháy
Trung Quốc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế;Số 02 .- Tr.87-112
Abstract: Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc ngày 26/3/2020 công bố nước này vừa thiết lập hai kỷ lục thế giới liên quan đến hoạt động khai thác thử nghiệm băng cháy trên Biển Đông, giúp Trung Quốc tiến một bước xa chuẩn bị bước vào giai đoạn sản xuất thử nghiệm băng cháy. Điều này đặt ra câu hỏi liệu có chăng một kế hoạch mang tính dài hạn của Trung Quốc nhằm khai thác băng cháy trên Biển Đông trong thời gian tới? Trên cơ sở xem xét đánh giá của Trung Quốc về tiềm năng băng cháy; mục tiêu đặt ra; quá trình triển khai hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác trên thực tế kết hợp với phân tích những thuận lợi và khó khăn của Trung Quốc có thể thấy, mặc dù vấp phải rất nhiều trở lực, song Chính phủ Trung Quốc đã có những thành quả bước đầu trong tiến trình khai thác băng cháy trên Biển Đông.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33153
ISSN: 1859-0608
Appears in Collections:Nghiên cứu Quốc tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.39 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.