Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33153
Nhan đề: Kế hoạch khai thác băng cháy trên Biển Đông của Trung Quốc: Thuận lợi và thách thức
Tác giả: Hoàng, Thị Lan
Từ khoá: Biển Đông
Chính sách
Năng lượng
Tài nguyên băng cháy
Trung Quốc
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế;Số 02 .- Tr.87-112
Tóm tắt: Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc ngày 26/3/2020 công bố nước này vừa thiết lập hai kỷ lục thế giới liên quan đến hoạt động khai thác thử nghiệm băng cháy trên Biển Đông, giúp Trung Quốc tiến một bước xa chuẩn bị bước vào giai đoạn sản xuất thử nghiệm băng cháy. Điều này đặt ra câu hỏi liệu có chăng một kế hoạch mang tính dài hạn của Trung Quốc nhằm khai thác băng cháy trên Biển Đông trong thời gian tới? Trên cơ sở xem xét đánh giá của Trung Quốc về tiềm năng băng cháy; mục tiêu đặt ra; quá trình triển khai hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác trên thực tế kết hợp với phân tích những thuận lợi và khó khăn của Trung Quốc có thể thấy, mặc dù vấp phải rất nhiều trở lực, song Chính phủ Trung Quốc đã có những thành quả bước đầu trong tiến trình khai thác băng cháy trên Biển Đông.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33153
ISSN: 1859-0608
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Quốc tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.39 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.