Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3316
Nhan đề: Mang thai, sinh đẻ và nghi lễ đặt tên cho trẻ sơ sinh của người Si La ở huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu
Tác giả: Phan, Mạnh Dương
Từ khoá: Nghi lễ đặt tên cho trẻ sơ sinh
Sinh đẻ
Mang thai
Người Si La
Mường Tè
Lai châu
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Văn hóa Dân gian;Số 1 .- Tr.59-67
Tóm tắt: Những kiêng kỵ trong mang thai, sinh đẻ và nghi lễ đặt tên cho trẻ sơ sinh là một phần quan trọng trong đời sống văn hóa và tín ngưõng của người Si La. Bài viết dựa trên lý thuyết về Nghi lễ chuyển tiếp của Arnold Van Gennep để phân tích về những kiêng kỵ trong mang thai, sinh đẻ và nghi lễ đặt tên cho trẻ sơ sinh đang được người Si La ở Mường Tè thực hành trong bối cảnh hiện nay.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3316
ISSN: 0866-7284
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_717.2 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.236.170.171


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.