Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33190
Title: Phát biểu chào mừng hội thảo khoa học kỷ niệm 25 năm ngày mất nhà nghiên cứu Đỗ Đức Dục
Authors: Nguyễn, Quang Thuấn
Keywords: Hội thảo khoa học
Phát biểu
Nhà nghiên cứu Đỗ Đức Dục
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 10 .- Tr.3-6
Abstract: Thay mặt Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và nhân danh cá nhân, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại diện cơ quan, ban ngành của Đảng, Nhà nước, Thành phố, các nhà khoa học, các vị khách quý và các bạn đã có mặt tại đây để tổ chức Hội thảo khoa học Kỷ niệm 25 năm ngày mất của Nhà nghiên cứu Đỗ Đức Dục (1915 - 1993), một trí thức lớn của dân tộc, nhà hoạt động chính trị, văn hóa, nhà giáo dục, nhà báo, nhà luật học, nhà nghiên cứu văn học... nổi tiếng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33190
ISSN: 0494-6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.83 MBAdobe PDF
Your IP: 3.232.133.141


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.