Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33209
Title: Văn xuôi đề tài Đồng tính Việt Nam hiện đại từ góc nhìn tâm lý Homophobia
Authors: Lê, Thị Thủy
Keywords: Văn xuôi Việt Nam
Đề tài đồng tính
Tâm lý Homophobia
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 10 .- Tr.68-79
Abstract: Bài viết: Về tâm lý Homophpobia; Nhận diện tâm lý Homophpobia qua văn xuôi đề tài Đồng tính Việt Nam; Thay lời kết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33209
ISSN: 0494-6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.26 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.96.184


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.