Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33210
Title: Nghiên cứu và phát triển các giống đậu tương biến đổi gen sử dụng các gen kháng sâu có nguồn gốc từ vi khuẩn Bacillus thuringiensis
Authors: Lê, Thị Thu Hiền
Phạm, Lê Bích Hằng
Nguyễn, Tường Vân
Lê, Thị Minh Thành
Đào, Thị Hằng
Nguyễn, Hải Hà
Hà, Hồng Hạnh
Huỳnh, Thị Thu Huệ
Nguyễn, Nhật Linh
Nguyễn, Thị Thanh Hoa
Đinh, Thúy Hằng
Nguyễn, Văn Đồng
Keywords: Bacillus thuringiensis
Cây trồng biến đổi gen
Đậu tương
Độc tố diệt côn trùng
Gen kháng sâu
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 01(18) .- Tr.1-21
Abstract: Đậu tương (Glycine max) là một trong những nhóm cây lương thực có giá trị kinh tế cao, cung cấp nguyên liệu cho chế biến thực phẩm và sản xuất thức ăn chăn nuôi của nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến năng suất của đậu tương, trong đó sâu bệnh là tác nhân gây hại cao nhất. Vì vậy, việc áp dụng công nghệ sinh học để chuyển các gen kháng sâu có nguồn gốc từ vi khuẩn Bacillus thuringiensis có thể góp phần tăng năng suất đậu tương và giảm đáng kể việc sử dụng các thuốc trừ sâu hóa học.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33210
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.32 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.191.0


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.