Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33210
Nhan đề: Nghiên cứu và phát triển các giống đậu tương biến đổi gen sử dụng các gen kháng sâu có nguồn gốc từ vi khuẩn Bacillus thuringiensis
Tác giả: Lê, Thị Thu Hiền
Phạm, Lê Bích Hằng
Nguyễn, Tường Vân
Lê, Thị Minh Thành
Đào, Thị Hằng
Nguyễn, Hải Hà
Hà, Hồng Hạnh
Huỳnh, Thị Thu Huệ
Nguyễn, Nhật Linh
Nguyễn, Thị Thanh Hoa
Đinh, Thúy Hằng
Nguyễn, Văn Đồng
Từ khoá: Bacillus thuringiensis
Cây trồng biến đổi gen
Đậu tương
Độc tố diệt côn trùng
Gen kháng sâu
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 01(18) .- Tr.1-21
Tóm tắt: Đậu tương (Glycine max) là một trong những nhóm cây lương thực có giá trị kinh tế cao, cung cấp nguyên liệu cho chế biến thực phẩm và sản xuất thức ăn chăn nuôi của nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến năng suất của đậu tương, trong đó sâu bệnh là tác nhân gây hại cao nhất. Vì vậy, việc áp dụng công nghệ sinh học để chuyển các gen kháng sâu có nguồn gốc từ vi khuẩn Bacillus thuringiensis có thể góp phần tăng năng suất đậu tương và giảm đáng kể việc sử dụng các thuốc trừ sâu hóa học.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33210
ISSN: 1811-4989
Bộ sưu tập: Công nghệ sinh học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
7.32 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.191.0


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.