Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33219
Title: Phương pháp Reggio Emillia trong giáo dục trẻ mầm non
Authors: Vũ, Thị Thủy
Lê, Thị Thương Thương
Nguyễn, Thị Hoa
Keywords: Reggio Emillia
Phương pháp
Giáo dục hiện đại
Mầm non
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục và Xã hội;Số 111(172) .- Tr.40-43
Abstract: Trẻ em trong giai đoạn từ 0-6 tuổi là thời kì phát triển mạnh mẽ cả về thể chất, trí tuệ, cảm xúc. Trẻ tương tác tích cực với những gì diễn ra xung quanh chúng. Bản chất việc học ở trẻ em là thông qua sự bắt chước, khám phá, trải nghiệm, thực hành để hiểu về những sự vật, hiện tượng diễn ra xung quanh trẻ, đồng thời trẻ học cách biểu đạt những hiểu biết đó thông qua sự chia sẻ, trao đổi với bạn bè.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33219
ISSN: 1859-3917
Appears in Collections:Giáo dục và Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.45 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.85.115


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.