Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33225
Title: Khảo sát mối liên quan của SLC2A9 rs12510549 với nồng Độ Uric acid và bệnh gút ở người Việt Nam
Authors: Nguyễn, Trần Minh Thắng
Nguyễn, Doãn Tình
Nông, Văn Hải
Nguyễn, Thùy Dương
Keywords: Bệnh gút
SLC2A9
Việt Nam
rs 12510549
PCR-RFLP
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 01(18) .- Tr.49-57
Abstract: Gút là dạng viêm khớp phổ biến ở Việt Nam và trên thế giới, gây ra bởi sự tăng vượt ngưỡng nồng độ uric acid trong máu. Sự xuất hiện của gút chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố nguy cơ như chế độ ăn uống, sinh hoạt và đặc biệt là các yếu tố di truyền. Các nghiên cứu đã chỉ ra sự liên quan của gút đối với các gia đình nằm trên các gen mã hóa các kênh protein vận chuyển, trong đó có đa hình SLC2A9 rs12510549. Với mục đích đánh giá sự liên quan của đa hình rs12510549 với nồng độ uric acid và bệnh gút ở người Việt, chúng tôi đã tiến hành xác định kiểu gen đa hình của 519 đối tượng (168 bệnh nhân gút và 351 người khỏe mạnh) bằng phương pháp PCR-RFLP.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33225
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.33 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.