Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33267
Title: Ảnh hưởng của colchicine và oryzalin lên cảm ứng đa bội và phát sinh hình thái của cây Lan Kim Tuyến (Anoectochilus setaceus Blume) nuôi cấy in vitro
Authors: Vũ, Quốc Luận
Đỗ, Thị Thúy Tâm
Nguyễn, Phúc Huy
Hoàng, Thanh Tùng
Vũ, Thị Hiền
Đỗ, Mạnh Cường
Bùi, Văn Thế Vinh
Dương, Tấn Nhựt
Keywords: Cảm ứng đa bội
Cây tứ bội
Khí khẩu
Lan Kim Tuyến
Phát sinh hình thái
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 01(18) .- Tr.103-116
Abstract: Lan Kim Tuyến [Anoectochilus spp.) là một trong những cây dược liệu quan trọng được dùng để chữa bệnh như huyết áp, tiểu đường, tim mạch, gan, phổi cũng như phục hồi sức khỏe. Cảm ứng đa bội bằng colchicine và oryzalin được ứng dụng rộng rãi trên nhiều loài thực vật và được xem là công cụ hữu hiệu trong chọn tạo giống cây trồng. Trong nghiên cứu này, chồi non lan Kim Tuyến in vitro với chiều cao 1 cm được xử lý với colchicine (0, 1, 2, 4, 6, 8, 10 pM) và oryzalin (0, 10. 20, 40, 60, 80, 100 pM) với thời gian xử lý khác nhau (0. 12, 24, 36, 48 giờ). Kết quả cho thấy, chồi được xử lý từ 24 — 48 giờ với nồng độ từ 2 - 10 µM colchicine và từ 40 — 100 µM oryxalin đã xuất hiện những biến dị về mặt hình thái từ 10,00% 16,00% và các chồi này có xu hướng phục hồi sau nhiều lần cấy chuyền.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33267
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.9 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.12.76


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.