Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33267
Nhan đề: Ảnh hưởng của colchicine và oryzalin lên cảm ứng đa bội và phát sinh hình thái của cây Lan Kim Tuyến (Anoectochilus setaceus Blume) nuôi cấy in vitro
Tác giả: Vũ, Quốc Luận
Đỗ, Thị Thúy Tâm
Nguyễn, Phúc Huy
Hoàng, Thanh Tùng
Vũ, Thị Hiền
Đỗ, Mạnh Cường
Bùi, Văn Thế Vinh
Dương, Tấn Nhựt
Từ khoá: Cảm ứng đa bội
Cây tứ bội
Khí khẩu
Lan Kim Tuyến
Phát sinh hình thái
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 01(18) .- Tr.103-116
Tóm tắt: Lan Kim Tuyến [Anoectochilus spp.) là một trong những cây dược liệu quan trọng được dùng để chữa bệnh như huyết áp, tiểu đường, tim mạch, gan, phổi cũng như phục hồi sức khỏe. Cảm ứng đa bội bằng colchicine và oryzalin được ứng dụng rộng rãi trên nhiều loài thực vật và được xem là công cụ hữu hiệu trong chọn tạo giống cây trồng. Trong nghiên cứu này, chồi non lan Kim Tuyến in vitro với chiều cao 1 cm được xử lý với colchicine (0, 1, 2, 4, 6, 8, 10 pM) và oryzalin (0, 10. 20, 40, 60, 80, 100 pM) với thời gian xử lý khác nhau (0. 12, 24, 36, 48 giờ). Kết quả cho thấy, chồi được xử lý từ 24 — 48 giờ với nồng độ từ 2 - 10 µM colchicine và từ 40 — 100 µM oryxalin đã xuất hiện những biến dị về mặt hình thái từ 10,00% 16,00% và các chồi này có xu hướng phục hồi sau nhiều lần cấy chuyền.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33267
ISSN: 1811-4989
Bộ sưu tập: Công nghệ sinh học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.9 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.12.76


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.