Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3326
Title: Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Khmer qua lễ Đolta
Authors: Lâm, Thị Mai Sương Tú
Keywords: Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên
Người Khmer
Lễ Đolta
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Văn hóa Dân gian;Số 1 .- Tr.74-79
Abstract: Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên là hình thức tín ngưỡng khá phổ biến của cư dân Đông Nam Á, thể hiện triết lý "ăn quả nhớ kẻ trồng cây" gắn liền với nền văn minh nông nghiệp lúa nước. Nếu như người Việt thể hiện sự tôn kính đối với ông bà, tổ tiên qua những ngày lễ, tết, ngày giỗ Tổ,... thì người Khmer duy nhất có ngày lễ Đolta để tưởng nhớ linh hồn ông bà quá cố. Đời sống tinh thần của người Khmer chịu ảnh hưởng sâu sắc Phật giáo Nam tông nên tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của họ cũng mang màu sắc Phật giáo thể hiện qua nguồn gốc, vai trò của lễ và ý nghĩa trong từng nghi thức lễ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3326
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_467.82 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.120.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.