Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33286
Title: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang và phân tích hình ảnh nội hàm cao trong đánh giá hoạt tính ức chế chuyển vị yếu tố nhân NF-кB
Authors: Đỗ, Hữu Nghị
Nguyễn, Xuân Vũ
Nguyễn, Xuân Thành
Lưu, Văn Chính
Lê, Mai Hương
Keywords: Cytokine
Miễn dịch huỳnh quang
Sàng lọc nội hàm cao
Tế bào HeLa
Yếu tố nhân NF-кB
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 01(18) .- Tr.157-165
Abstract: Yếu tố nhân kappa B hay NF-кB là yếu tố phiên mã thiết yếu kiểm soát quá trình biểu hiện gen mã hóa của các cytokine tiền viêm trong quá trình sinh lý bệnh viêm và ung thư. Trong nghiên cứu này trình bày ứng dụng kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang kết hợp phân tích hình ảnh nội hàm cao để phát hiện và định lượng sự chuyển vị của tiểu đơn vị NF-кB p65 liên kết protein huỳnh quang xanh (green fluorescent protein, GFP) kích hoạt bởi cytokine trên dòng tế bào ung thư cổ tử cung HeLa. Sau khi nghiên cứu các điều kiện thích hợp, hình ảnh thu được đủ chất lượng phân tích và đảm bảo độ tin cậy của phép thử khi hệ số Z' tính theo tỷ lệ protein trong nhân (Nu) và tế bào chất (Cyto) được xác định lần lượt là 0,70 đối với Nuc-Cyto và 0,73 cho Nuc/Cyto.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33286
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.55 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.233.139


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.