Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33286
Nhan đề: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang và phân tích hình ảnh nội hàm cao trong đánh giá hoạt tính ức chế chuyển vị yếu tố nhân NF-кB
Tác giả: Đỗ, Hữu Nghị
Nguyễn, Xuân Vũ
Nguyễn, Xuân Thành
Lưu, Văn Chính
Lê, Mai Hương
Từ khoá: Cytokine
Miễn dịch huỳnh quang
Sàng lọc nội hàm cao
Tế bào HeLa
Yếu tố nhân NF-кB
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 01(18) .- Tr.157-165
Tóm tắt: Yếu tố nhân kappa B hay NF-кB là yếu tố phiên mã thiết yếu kiểm soát quá trình biểu hiện gen mã hóa của các cytokine tiền viêm trong quá trình sinh lý bệnh viêm và ung thư. Trong nghiên cứu này trình bày ứng dụng kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang kết hợp phân tích hình ảnh nội hàm cao để phát hiện và định lượng sự chuyển vị của tiểu đơn vị NF-кB p65 liên kết protein huỳnh quang xanh (green fluorescent protein, GFP) kích hoạt bởi cytokine trên dòng tế bào ung thư cổ tử cung HeLa. Sau khi nghiên cứu các điều kiện thích hợp, hình ảnh thu được đủ chất lượng phân tích và đảm bảo độ tin cậy của phép thử khi hệ số Z' tính theo tỷ lệ protein trong nhân (Nu) và tế bào chất (Cyto) được xác định lần lượt là 0,70 đối với Nuc-Cyto và 0,73 cho Nuc/Cyto.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33286
ISSN: 1811-4989
Bộ sưu tập: Công nghệ sinh học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.55 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.51.78


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.