Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33314
Title: Bàn về phát triển du lịch lễ hội
Authors: Nguyễn, Quốc Nghi
Keywords: Du lịch
Du lịch lễ hội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 10 .- Tr.15-18
Abstract: Với nền văn hóa độc đáo. đặc sắc. đặc biệt là sự đa dạng, phong phú về lễ hội truyền thống và đương đại ngành Du lịch Việt Nam đã tạo sức hút mạnh mẽ đối với khách du lịch trong và ngoài nước. Để bảo tồn và phát huy giá trị vô giá của các lễ hội. bài viết này chia sẻ bài học kinh nghiệm của một số quốc gia đã thành công trong công tác phát triển du lịch lễ hội. Từ đó. rút ra một số kinh nghiệm để đóng góp vào sự phát triển của du lịch lễ hội nói riêng và ngành Du lịch Việt Nam nói chung.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33314
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.99 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.