Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33347
Title: Dạy học xướng âm cho sinh viên ngành giáo dục mầm non ở trường đại học Hoa Lư
Authors: Hoàng, Thị Hường
Bùi, Thị Kim Phụng
Lê, Thị Thu Hương
Keywords: Giảng dạy
độ dài
Cao độ
Phương pháp
Kỹ năng
Giáo dục mầm non học sinh
Tonic-Sol-Fa
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục và Xã hội;Số 111(172) .- Tr.150-155
Abstract: Trong chương trình đào tạo ngành Giáo dục mầm non (GDMN) ở Trường Đại học Hoa Lư, Âm nhạc được xem là một bộ môn đóng vai trò quan trọng nhằm trang bị cho sinh viên (SV) một "trình độ văn hóa âm nhạc" nhất định, giúp các em có những kiến thức và kỹ năng âm nhạc cơ bản, biết vận dụng và sáng tạo vào việc tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ em.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33347
ISSN: 1859-3917
Appears in Collections:Giáo dục và Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.57 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.