Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33363
Title: Lồng ghép tác phẩm văn học dân gian vào giảng dạy ngôn ngữ tiếng Việt cho sinh viên Lào
Authors: Lê, Thị Hương
Phạm, Thị Hiền
Keywords: Tác phẩm văn học dân gian
Ngôn ngữ
Dạy Tiếng Việt
Tiếng Việt
Sinh viên Lào
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục và Xã hội;Số 111(172) .- Tr.166-172
Abstract: Nói đến ngôn ngữ là nói đến công cụ dùng để giao tiếp trong cuộc sống. Có ngôn ngữ thì mới có quan hệ xã hội và quan hệ xã hội chính là nơi để phát triển ngôn ngữ. Xuất phát từ đó, môn Tiếng Việt, môn học có vị trí tiền đề, nhiệm vụ hết sức quan trọng là cung cấp những kiến thức cơ bản cho học sinh (HS) về tiếng Việt qua các hình thức (nghe, đọc, nói, viết) góp phần hình thành ngôn ngữ giao tiếp chính thức của các bạn sinh viên (SV) Lào khi sinh sống và học tập tại Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33363
ISSN: 1859-3917
Appears in Collections:Giáo dục và Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.54 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.