Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33363
Nhan đề: Lồng ghép tác phẩm văn học dân gian vào giảng dạy ngôn ngữ tiếng Việt cho sinh viên Lào
Tác giả: Lê, Thị Hương
Phạm, Thị Hiền
Từ khoá: Tác phẩm văn học dân gian
Ngôn ngữ
Dạy Tiếng Việt
Tiếng Việt
Sinh viên Lào
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Giáo dục và Xã hội;Số 111(172) .- Tr.166-172
Tóm tắt: Nói đến ngôn ngữ là nói đến công cụ dùng để giao tiếp trong cuộc sống. Có ngôn ngữ thì mới có quan hệ xã hội và quan hệ xã hội chính là nơi để phát triển ngôn ngữ. Xuất phát từ đó, môn Tiếng Việt, môn học có vị trí tiền đề, nhiệm vụ hết sức quan trọng là cung cấp những kiến thức cơ bản cho học sinh (HS) về tiếng Việt qua các hình thức (nghe, đọc, nói, viết) góp phần hình thành ngôn ngữ giao tiếp chính thức của các bạn sinh viên (SV) Lào khi sinh sống và học tập tại Việt Nam.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33363
ISSN: 1859-3917
Bộ sưu tập: Giáo dục và Xã hội

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.54 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.32.15


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.