Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33366
Title: Chôl Chnăm Thmây và những biến đổi trong cuộc sống hiện đại
Authors: Trần, Thanh Thảo Uyên
Keywords: Chôl Chnăm Thmây
Tác động khách quan
Sự thay đổi
Yếu tố văn hóa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 10 .- Tr.64-65
Abstract: Đồng bằng sông Cửu Long(ĐBSCL) là nơi tập trung đông đồng bào Khmer sinh sống, còn lưu giữ bản sắc văn hóa dân tộc, truyền thống, phong tục tập quán...N hững năm gần đây. lẽ hội của người Khmer nói chung, lễ hội Chôl Chnăm Thmây nói riêng đã thu hút một lượng lớn du khách trong và ngoài nước, Tuy nhiên, những tác động khách quan của cuộc sống dù Iàm thay đổi không ít đến các yêu tố văn hóa trong Lễ hội Chôi Chnăm Thmây.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33366
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.85 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.