Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33375
Title: Phân tích khía cạnh kỹ thuật và tài chính của mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) trong ao lót bạt tại tỉnh Sóc Trăng
Authors: Hứa, Thái Nhân
Võ, Nam Sơn
Lâm, Thị Thanh Thuyền
Keywords: Quản lý nguồn lợi thủy sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2020 thông qua phỏng vấn trực tiếp 30 hộ nuôi tôm thẻ chân trắng trong ao lót bạt tại tỉnh Sóc Trăng. Mục tiêu nhằm phân tích, đánh giá khía cạnh kỹ thuật và tài chính của hệ thống nuôi, xác định những thuận lợi và khó khăn của mô hình nuôi này. Kết quả cho thấy các hộ nuôi có diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng trung bình 0,59 ha/hộ và diện tích trung bình mỗi ao nuôi là 0,16 ha/ao. Tôm giống có kích cỡ từ PL10 đến PL12 , thả nuôi với mật độ trung bình là 179,53 con/m2. Tôm được cho ăn chủ yếu là thức ăn viên. Sau thời gian nuôi trung bình 3,1 tháng/vụ, tôm được thu hoạch với kích cỡ đạt trung bình 47,4 con/kg, tỉ lệ sống đạt 91%, hệ số tiêu tốn thức ăn 1,27 và năng suất trung bình đạt 34,7 tấn/ha/vụ. Kết quả cho thấy với chi phí sản xuất là 2.650 triệu đồng/ha/vụ, tổng doanh thu đạt 4.676 triệu đồng/ha/vụ và lợi nhuận bình quân khá cao là 2.026 triệu đồng/ha/vụ với tỉ suất lợi nhuận đạt 0,76 lần. Tuy nhiên nghề nuôi tôm gặp một số khó khăn lớn như chi phí thức ăn và tôm giống tăng cao, giá tôm bán ra có xu hướng giảm, thời tiết thất thường gây bệnh trên tôm và vốn đầu tư khá cao.
Description: 16tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33375
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
858.22 kBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.