Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33390
Title: Thiết kế, chế tạo thiết bị kiểm tra, bảo dưỡng vòi phun xăng điện tử
Authors: Phạm, Ngọc Vũ
Phạm, Minh Đức
Nguyễn, Văn Khánh
Keywords: Thiết bị kiếm tra
Vòi phun xăng điện tử
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 7 .- Tr.94-98
Abstract: Nhằm nâng cao kỹ năng thực hành nghề, tiếp cận và được học tập trên các thiết bị hiện đại được ứng dụng trong giảng dạy hiện nay, đặc biệt tạo hứng thú, đam mê học tập, nâng cao chất lượng dạy và học. Thiết bị kiểm tra và bảo dưỡng vòi phun xăng điện tử CDVX-O1 giúp xác định chính xác tình trạng kỹ thuật của vòi phun xăng điện tử, bảo dưỡng được vòi phun xăng điện tử đảm bảo yêu câu kỹ thuật và giúp người học thực hành công nghệ thông tin và áp dụng công nghệ sửa chữa hiên đại.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33390
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.67 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.