Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33421
Title: Kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương
Authors: Hải Hà
Keywords: Kiểm tra
Giám sát
Thắng lợi
Chính trị
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 06 .- Tr.25-26
Abstract: Đảng bộ huyện Vĩnh Thạnh (thành phố Cần Thơ) có 46 tổ chức cơ sở đảng (trong đó có 9 đảng bộ xã và 2 đảng bộ thị trấn), với hơn 2,2 nghìn đảng viên. Thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Chương trình mục tiêu quốc gia dựng nông thôn mới, đến nay Vĩnh Thạnh đã thu được nhiều thành tựu quan trọng: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tốc độ tăng trưởng cao, bình quân đạt 15,16%/năm; diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày được nâng cao; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 55 triệu đồng/ người/năm; an sinh xã hội được bảo đảm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33421
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.12 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.190


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.