Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33423
Title: Cải cách hành chính ở EVN: Hướng tới văn phòng điện tử
Keywords: Cải cách hành chính
Văn phòng điện tử
EVN
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 7 .- Tr.104-105
Abstract: Với việc ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi lĩnh vực hoạt động, từ chỉ đạo, điều hành đến xử lý công việc,... Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có những bước đột phá trong khâu cải cách hành chính, hướng tới xây dựng văn phòng điện tử.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33423
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.13 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.85.115


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.