Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33440
Title: Một số chuyển biến trong Công giáo La Mã ở Philippines dưới thời kỳ thuộc địa Mỹ (1898 – 1946)
Authors: Trần, Phương Thảo
Keywords: Philippines
Thuộc địa Mỹ
Công giáo La Mã
Chuyển biến
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 09 .- Tr.63-70
Abstract: Philippines là quốc gia Đông Nam Á duy nhất có trên 80% dân số theo đạo Công giáo La Mã. Tôn giáo này không chỉ ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống văn hóa, xã hội mà có những giai đoạn ảnh hưởng quyết định đến đời sống chính trị của Philippines. Công giáo La Mã khi theo chân người Tây Ban Nha du nhập vào Philippines, không đơn thuần như việc đem một học thuyết tôn giáo áp đặt vào thuộc địa này như suy nghĩ ban đầu của những nhà truyền giáo Tây Ban Nha, mà nó cũng trãi qua một quá trình phát triển, biến đổi và thích nghi, cũng có một số phận lịch sử riêng để cấu thành nên hiện trạng như ngày nay. Trong đó, thời kỳ Mỹ thống trị Philippines (1898 – 1946) là thời kỳ đánh dấu sự thay đổi mang tính bước ngoặt của Công giáo La Mã ở Philippines. Bài viết tập trung tìm hiểu quá trình thể tục hóa, bản địa hóa Công giáo La Mã ở Philippines trong thời kỳ thuộc địa Mỹ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33440
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.02 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.31.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.