Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33451
Nhan đề: Khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ huyện Mèo Vạc (Hà Giang)
Tác giả: Lương Đức
Từ khoá: Nhiệm vụ
Kiểm tra
Giám sát
Đảng bộ
Mèo Vạc (Hà Giang)
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 06 .- Tr.55-56,58
Tóm tắt: Chúng tôi đến huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang trong lúc lãnh đạo huyện đang khẩn trương, tập trung chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp cơ sở và chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Huyện Mèo Vạc có diện tích tự nhiên hơn 584,73 km², gồm 17 xã và 1 thị trấn, với dân số hơn 87 nghìn người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 96,98%. Đảng bộ huyện có 4.334 đảng viên (đảng viên người dân tộc thiểu số chiếm 80,82%), sinh hoạt ở 47 tổ chức cơ sở đảng.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33451
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.1 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.118.225


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.