Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33454
Title: Chủ nhiệm kiểm tra được Cán bộ, Đảng viên tin yêu
Authors: Tống, Văn Sông
Keywords: Chủ nhiệm
Kiểm tra
Cán bộ
Đảng viên
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 06 .- Tr.59-60
Abstract: Năm 1976, hoàn thành chương trình học lớp 8, chàng thanh niên 15 tuổi Đặng Ngọc Tính người con của vùng quê xã Tân Lập Đông, huyện Thốt Nốt, tỉnh Hậu Giang (nay là quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ) tham gia Xã đội, đảm trách công tác thông tin liên lạc, rồi giữ chức Phó Xã đội Trưởng. Năm 1980, theo tiếng gọi của Tổ quốc anh lên đường nhập ngũ, làm nhiệm vụ quốc tế tại Căm-pu-chia. Hoàn thành tốt nhiệm vụ, tháng 8 năm 1985, Đặng Ngọc Tính được chuyển ngành về công tác tại UBKT Huyện ủy Thốt Nốt.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33454
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
776.46 kBAdobe PDF
Your IP: 34.239.170.169


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.