Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33455
Title: Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia khẳng định vị trí trên con đường phát triển và hội nhập
Authors: Quang Thắng
Keywords: EVNNPT
Hội nhập
Phát triển
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 230 .- Tr.6-9
Abstract: Cách đây tròn 10 năm Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã được thành lập và chính thức đi vào hoạt động. EVNNPT là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV có chức năng quản lý vận hành và đầu tư phát triển lưới điện truyền tải trên toàn quốc và liên kết lưới với các nước trong khu vực đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. 10 năm qua đã đánh dấu quá trình hình thành và phát triển của một đơn vị, để đến nay EVNNPT đã phát triển ngày càng lớn mạnh, đủ sức, đủ lực đảm đương tốt mọi nhiệm vụ được cấp trên giao.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33455
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.11 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.147.211


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.