Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33460
Title: Công ty Truyền tải Điện 1: Nơi giúp những dòng điện được "nối dài"
Authors: Lê, Quốc
Keywords: Công ty Truyền tải Điện 1
Cung cấp điện
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 230 .- Tr.10-12
Abstract: Sau 37 năm xây dựng và phát triển (1/5/1981- 1/5/2018), đội ngũ cán bộ đảng viên, công nhân viên chức lao động Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã luôn nỗ lực lao động sản xuất, quản lý vận hành an toàn, liên tục lưới điện truyền tải để dòng điện được “nối dài”, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33460
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.7 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.234.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.