Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/335
Title: Giáo dục kĩ năng phòng, tránh tai nạn thương tích cho trẻ 5-6 tuổi qua mô phỏng tình huống bằng video hoạt hình với sự hỗ trợ của công nghệ điện toán đám mây
Authors: Nguyễn, Thị Thu Huyền
Nguyễn, Việt Dũng
Keywords: Mô phỏng tình huống
Thương tích trẻ em
Điện toán đám mây
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 418 .- Tr.53-57,41
Abstract: Mục tiêu của chương trình giáo dục mầm non đã hướng đến sự phát triển toàn diện của trẻ trên các mặt thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mĩ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách; phát triển các chức năng tâm, sinh lí, năng lực và phẩm chất mang tính nền tảng, kĩ năng sống cần thiết, phù hợp với lứa tuổi, khơi dậy khả năng tiềm ẩn, đặt nền tảng cho quá trình học tập ở các cấp tiếp theo và học tập suốt đời. Trong những kĩ năng sống cần thiết và phù hợp với lứa tuổi, kĩ năng phòng, tránh tai nạn thương tích là một kĩ năng quan trọng, giúp trẻ ứng phó với nguy hiểm, tổn hại đến bản thân.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/335
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_336.35 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.248.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.