Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33505
Title: Blog - một phương tiện hữu hiệu trong dạy - học tiếng Anh trực tuyến cho sinh viên ngành công nghệ thông tin tại trường Đại học Điện lực
Authors: Nguyễn, Thị Bích Liên
Keywords: Blog
Dạy tiếng Anh trực tuyến
Kênh giao tiếp giữa sinh viên và giáo viên
Năng lực tự học
Khả năng tự hoàn thiện của giáo viên
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục và Xã hội;Số 112(173) .- Tr.46-49,55
Abstract: Trong xu thế hội nhập quốc tế, tiếng Anh trở thành phương tiện giao tiếp vô cùng cần thiết. Tại Trường Đại học Điện lực, tiếng Anh có vị trí quan trọng trong chiến lược đào tạo sinh viên (SV) của nhà trường. Tuy nhiên, kết quả dạy - học Tiếng Anh hiện tại chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33505
ISSN: 1859-3917
Appears in Collections:Giáo dục và Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.74 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.148.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.