Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33505
Nhan đề: Blog - một phương tiện hữu hiệu trong dạy - học tiếng Anh trực tuyến cho sinh viên ngành công nghệ thông tin tại trường Đại học Điện lực
Tác giả: Nguyễn, Thị Bích Liên
Từ khoá: Blog
Dạy tiếng Anh trực tuyến
Kênh giao tiếp giữa sinh viên và giáo viên
Năng lực tự học
Khả năng tự hoàn thiện của giáo viên
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Giáo dục và Xã hội;Số 112(173) .- Tr.46-49,55
Tóm tắt: Trong xu thế hội nhập quốc tế, tiếng Anh trở thành phương tiện giao tiếp vô cùng cần thiết. Tại Trường Đại học Điện lực, tiếng Anh có vị trí quan trọng trong chiến lược đào tạo sinh viên (SV) của nhà trường. Tuy nhiên, kết quả dạy - học Tiếng Anh hiện tại chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33505
ISSN: 1859-3917
Bộ sưu tập: Giáo dục và Xã hội

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.74 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.174


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.