Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33519
Title: Vai trò của công tác xã hội trong việc nâng cao nhận thức của người dân tộc thiểu số về tác hại ma túy: nghiên cứu tại xã Làng Mô, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu
Authors: Trần, Thị Phương Thảo
Chu, Thị Thu Trang
Keywords: Vai trò của công tác xã hội
Dân tộc thiểu số
Tác hại của ma túy
Người nghiện ma túy
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 569 .- Tr.34-36
Abstract: Bài viết tìm hiểu về nhận thức của người dân tộc thiểu số về các tác hại của ma túy: tác hại đối với người nghiện ma túy, đối với gia đình, với cộng đồng và xã hội. Trên sở sở đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của công tác xã hội.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33519
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.23 MBAdobe PDF
Your IP: 34.232.63.94


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.