Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33531
Title: Khó khăn trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Tình
Keywords: Thu hút
Đầu tư
Nước ngoài
Nông nghiệp
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 569 .- Tr.48-50
Abstract: Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng hơn vào nền kinh tế thế giới thông qua việc tham gia một loạt các tổ chức khu vực và toàn cầu, ngành nông nghiệp cũng đón nhận cả những cơ hội và thách thức. Nhất là khi tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp thì Việt Nam được coi là điểm đến an toàn cho các nhà đầu tư nước ngoài. Việc thu hút những nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực này sẽ giúp nền nông nghiệp Việt Nam tiếp cận công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch trong phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nhằm tạo ra các sản phẩm nông nghiệp có chất lượng và giá trị gia tăng cao; đồng thời sẽ giúp Việt Nam sử dụng và bảo vệ tốt tài nguyên thiên nhiên, tạo thêm nhiều việc làm và đưa cách thức quản lý tiên tiến ứng dụng vào ngành nông nghiệp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33531
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.31 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.