Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33531
Nhan đề: Khó khăn trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: Nguyễn, Thị Tình
Từ khoá: Thu hút
Đầu tư
Nước ngoài
Nông nghiệp
Việt Nam
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 569 .- Tr.48-50
Tóm tắt: Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng hơn vào nền kinh tế thế giới thông qua việc tham gia một loạt các tổ chức khu vực và toàn cầu, ngành nông nghiệp cũng đón nhận cả những cơ hội và thách thức. Nhất là khi tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp thì Việt Nam được coi là điểm đến an toàn cho các nhà đầu tư nước ngoài. Việc thu hút những nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực này sẽ giúp nền nông nghiệp Việt Nam tiếp cận công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch trong phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nhằm tạo ra các sản phẩm nông nghiệp có chất lượng và giá trị gia tăng cao; đồng thời sẽ giúp Việt Nam sử dụng và bảo vệ tốt tài nguyên thiên nhiên, tạo thêm nhiều việc làm và đưa cách thức quản lý tiên tiến ứng dụng vào ngành nông nghiệp.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33531
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.31 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.