Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33554
Title: Khả năng sử dụng đa dạng sinh khối artemia khác nhau để nuôi lươn đồng(Monopterus albus)
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Vân
Huỳnh, Thanh Tới
Đỗ, Đức Uy
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định khả năng sử dụng sinh khối Artemia để ương nuôi lươn đồng (Monopterus albus), giai đoạn giống (từ giống lớn lên thương phẩm) so với các loại thức ăn thường dùng khác như thức ăn viên và cá tạp. Lươn giống từ nguồn sản xuất nhân tạo tại Cần Thơ có khối lượng và chiều dài ban đầu là 8,94±0,59 g; 18,29±1,15 cm được bố trí trong các bể lót bạt với 4 nghiệm thức thức ăn khác nhau là Artemia sinh khối đông lạnh (NT1), thức ăn tự chế (NT2: 80% sinh khối Artemia trộn với 20% bột mì tinh), thức ăn công nghiệp (NT3) và cá tạp (NT4). Mật độ nuôi là 30 con/bể và thời gian nuôi kéo dài 90 ngày. Kết quả sau 90 ngày nuôi cho thấy nghiệm thức sử dụng sinh khối Artemia tăng trưởng trọng lượng và chiều dài khá đồng đều (SGR đạt 0,164±007%/ngày; DWG đạt 0,3369-0,03 g/ngày, DLG đạt 0,183-0.184 cm/ngày) và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với 2 nghiệm thức còn lại (NT3 có SGR; DWG và DLG theo thứ tự tương ứng là 1.31± 0,08%/ngày; 0,22 ± 0,02 g/ngày; 0,12 ± 0,03 cm/ngày); NT4 (1,47 ± 0,555 %/ngày; 0,027 ± 0,02 g/ngày; 0,130 ± 0,001 cm/ngày). Tỷ lệ sống đạt 100% tất cả các nghiệm thức.
Description: 16tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33554
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
572.67 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.6.6


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.