Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33579
Title: Sự khủng hoảng của nền dân chủ xã hội châu Âu đương đại - Thực trạng, nguyên nhân và những chuyển đổi
Authors: Hồ, Thị Nhâm
Keywords: Dân chủ
Dân chủ xã hội
Châu Âu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội;Số 9 .- Tr.31-38,48
Abstract: Thực tiễn nền dân chủ xã hội (DCXH) hiện nay cho thấy, so với thời kỳ mới hình thành bức tranh tổng thể đã thay đổi nhiều. Ở thời điểm hiện tại trên toàn châu Âu, DCXH đang trải qua cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Vậy thực trạng và nguyên nhân của cuộc khủng hoảng này, kể từ năm 2008 đền nay là gì? Liệu có sự chuyên đổi nào diễn ra để cứu vãn nền DCXH châu Âu hay không? Trên cơ sở phân tích về DCXH, bài viết lần lượt trả lời các câu hỏi đó.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33579
ISSN: 0866-8647
Appears in Collections:Thông tin Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.28 MBAdobe PDF
Your IP: 54.224.117.125


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.