Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33594
Title: Cấu trúc đa chiều của rủi ro tín dụng đối với ý định sử dụng thẻ tín dụng của người tiêu dùng Việt Nam
Authors: Trịnh, Hoàng Nam
Vương, Đức Hoàng Quân
Keywords: Thẻ tín dụng
Rủi ro cảm nhận
Ý định sử dụng
SEM
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Ngân hàng;Số 151 .- Tr.33-48
Abstract: Thẻ tín dụng (TTD), sự kết hợp của phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt và tín dụng tiêu dùng cá nhân, là một dịch vụ điện tử nhiều tiện ích trong lĩnh vực ngân hàng hiện đại. Tuy nhiên, dịch vụ này chưa được sử dụng rộng rãi tại việt Nam. Thậm chí trong vài năm trở lại đây, người tiêu dùng đang có xu hướng giảm chi tiêu bằng TTD. vì vậy, việc điều tra làm tố thực trạng trên trở thành cấp thiết cho các ngân hàng. Nghiên cứu này áp dụng hướng tiếp cận rủi ro cảm nhận (RRCN) để giải thích hành vi dự định của người tiêu dùng đối với TTD. Nhóm tác giả sử dụng kỹ thuật phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) với dữ liệu được khảo sát trực tuyến cửa 228 khách hàng được trả lương qua tài khoản ngân hàng. Kết quả cho thấy người tiêu dùng từ chối sử dụng TTD xuất phát từ việc họ đề cao rủi ro phát sinh trong quá trình sử dụng chúng. Rủi ro này là sự tổng hợp với mức độ đóng góp giảm dần của rủi ro tâm lý, tài chính, hoạt động, an ninh, riêng tư, xã hội và thời gian. Từ đó, nghiên cứu đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm làm giảm mức độ e ngại của người tiêu dùng, qua đó khuyến khích họ sử dụng TTD như phương tiện thanh toán tiêu dùng hằng ngày.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33594
ISSN: 1859-3682
Appears in Collections:Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
11.26 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.97.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.