Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33603
Nhan đề: Có thể có và có thể không
Tác giả: Y Ban
Từ khoá: Truyện ngắn
Văn học Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nhà văn và Tác phẩm;Số 31 .- Tr.18-30
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33603
ISSN: 2354-1261
Bộ sưu tập: Nhà văn và Tác phẩm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
9.62 MBAdobe PDF
Your IP: 54.204.73.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.